Bolån

Bostadslån eller som det i oftast kallas i kortform bolån är Sveriges vanligaste låneform och utgör mer än 80 procent av hushållens skulder. Ett bolån kan endast sökas av privatpersoner och användas för att köpa hus, villa eller bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. Som säkerhet för avtalet används bostaden vilket förenklat innebär att om du inte klarar av att hedra avtalet och betala tillbaka skulden kan långivaren ta över besittningsrättenr huset eller lägenheten.

I Sverige får privata bostadslån motsvara högst 85 procent av fastighetens taxeringsvärde resterande 15 procent måste bostadsköparen finansiera genom en så kallad kontantinsats. Bolån där fastigheten ingår som säkerhet kallas bottenlån, somliga hushåll tecknar även lån till en kontantinsats denna del kallas topplån, avtal med betydligt högre ränta utan säkerhet.

Innehåll
Lånelöfte från bolåneaktörer

För att kunna köpa en fastighet med lånade pengar krävs ett löfte från banken. Ett så kallat lånelöfte kan med fördel sökas redan innan visining, då vet du hur stort lånebelopp som finns att tillgå och kan planera en eventuell budgivning därefter. Det kostar inget att skaffa lånelöfte och det är inte bindande, däremot är det endast gilltigt under en tidsbegränsad period.

Lånelöfte: Gilltighet 3-6 mån
Upp till 65% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 5 år


Lånelöfte: Gilltighet 3-6 mån
Upp till 85% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 10 år
Alla villkor & ansökan


Ej lånelöfte ansök om bolån direkt
Upp till 85% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 5 år


Grafik från ICA Banken
Lånelöfte: Gilltighet 3 mån
Upp till 85% av bostadens värde
Bolåneränta från 1,49%
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån-10 år


Grafik från Landshypotek Bank
Ej lånelöfte ansök om bolån direkt
Upp till 75% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 5 år


Grafik från JAK Medlemsbank
Ej lånelöfte ansök om bolån direkt
Upp till 85% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning fast ränta 2-4%


Ej lånelöfte ansök om bolån direkt
Upp till 85% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Rörlig/fast ränta
Alla villkor & ansökan


Grafik från Skandiabanken
Lånelöfte: Gilltighet 6 mån
Upp till 85% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 5 år


Grafik från Nordea
Lånelöfte: Gilltighet 6 mån
Upp till 85% av bostadens värde
Bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 8 år


Grafik från Collector
Ej lånelöfte ansök om bolån direkt
Upp till 85% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Rörlig/fast ränta
Alla villkor & ansökan


Lånelöfte: Gilltighet 3 mån
Upp till 75-85% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 5 år


Grafik från Länsförsäkringar
Lånelöfte: Gilltighet 3 mån
Upp till 75% (bottenlån) 10% (topplån) av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 10 år


Grafik från Danske bank
Lånelöfte: Gilltighet 6 mån
Upp till 85% av bostadens värde
Bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 10 år


Grafik från Handelsbanken
Lånelöfte: Gilltighet 6 mån
Upp till 85% av bostadens värde
Bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 10 år


Grafik från Swedbank
Lånelöfte: Gilltighet 6 mån
Upp till 85% av bostadens värde
Inget bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 10 år


Grafik från SEB
Lånelöfte: Gilltighet 3 mån
Upp till 85% av bostadens värde
Bolåneskydd
Räntebindning 3 mån - 10 år


 


Bolån med bunden eller rörlig ränta?
Om man skall välja rörlig eller bunden ränta är förmodligen det svåraste besultet för bolånetagaren. Den rörliga räntan som normalt gäller under 3 månaders perioder är lägre men om du tror att räntorna kommer stiga den närmaste tiden kan en bunden ränta på 3 eller 5 år vara att föredra. Sedan ett par år ligger bolåneräntorna på rekordlåga nivåer, expertisen är eniga om att detta ränteläge inte kan fortgå i all framtid likaså har Riksbanken som beslutar om reporäntan (styrräntan) utlovat räntehöjningar på sikt. Vår rekommendation är således att överväga att binda räntan även om det så klart kan kännas lockande att välja en rörlig längre ränta.
Bolån utan UC kreditupplysning
I teorin kan du som kund spela ut de olika bankerna mot varandra genom att be om offerter hos så många banker som möjlighet, men tyvärr riskerar du din kreditvärdighet om du ansöker hos flera bolåneaktörer samtidigt. I dagsläget använder samtliga bolånegivare UC kreditupplysning för att bedöma nya kunders ekonomi och återbetalningsförmåga. Att man använder UC är för att Upplysningscentralen erbjuder den mest gedigna och uppdaterade formen av kreditupplysning och kreditupplysningsföretaget har avtal med alla större banker i Sverige.

Att inte få lånelöfte på grund av otillräcklig kreditvärdighet är tyvärr inte helt ovanligt, om du har en välskött ekonomi utan skuldsaldo eller betalningsanmärkningar samt en tillräcklig årsinkomst bör det inte vara några problem att få bolån, dock är det även viktigt att begränsa antalet kreditupplysningar som görs i ditt namn hos UC. Många slagningar hos UC resluterar nämligen i försämrad kreditvärdighet, därför är det viktigt att inte söka hos lånelöfte hos alla banker samtidigt. Bättre är då att ta kontakt med bankerna och ta reda på vilka villkor som gäller innan en ansökan upprättas ett annat alternativ är att gå via en låneförmedlare då registeras endast en kreditupplysning samtidigt som du har möjlighet att erhålla erbjudanden om lånelöfte hos flera olika banker.
Bolån trots betalningsanmärkning
I samband med att du ansöker om bolån görs alltid en sedvanlig kreditprövning, då det rör sig om en större affär kommer banken undersöka alla delar av hushållets ekonomi. Privatpersoner med betalningsanmärkning har i regel mycket svårt att erhålla ett lånelöfte, egentligen är det inte speciellt konstigt då anmärkningen är ett tecken på att kunden misskött betalningar tidigare. Dock är det inte helt omöjligt att få låna till en egen bostad trots en eller flera betalningsanmärkning, förutsatt att den övriga ekonomin är i mycket god ordning och tillräckliga inkomster eller annan egendom finns.
Handpenning
I samband med att kontraktet upprättas och signeras betalar köparen en handpenning på fastigheten, detta görs för att säljaren skall erhålla en försäkring eller garanti på att köparen menar allvar med att genomföra köpet. Normalt är handpenningen 10 procent av den totala köpskillingen, den som inte har denna summa själv kan vända sig till banken för att teckna ett handpenninglån. Själva handpenningen återfår köparen i regel på tillträdesdagen.
Höja befintliga bolån – låna på huset

Totalt är det möjligt att låna upp till 85% av en bostadens värde, vid maxbelåning finns dessvärre ingen möjlighet att utöka lånebeloppet ytterligare. Dock, är det emellertid ganska vanligt att bostadens värde ökat sedan bolånet upprättades, exempelvis kan förbättringar gjorts på huset som motiverar ett högre taxeringsvärde alternativt har bostadspriserna generellt gått upp. Genom att anlita en mäklare kan en omtaxering/ny taxering av fastigheten göras som öppnar upp möjligheten till bättre villkor och högre bolån.

För den som saknar likvida medel/sparat kapital till renoveringar eller ombyggnation är i regel det bästa alternativet att utöka lånet på huset.

Bolåneskydd
Bolåneskydd är ett låneskydd dvs. en försäkring särskilt anpassat för bolån. Detta är en tillvalsförsäkring som kan tecknas i samband med lånetecknadet, låneskyddet vänder sig till personer som är 18 år eller äldre och kan behållas upp till det år du fyller 65 år. Normalt krävs en ifylld hälsodeklaration för att kunna teckna bolåneskydd. Ersättningsnivåerna trappas ner från och med det år du fyller 55 år. Vanligtvis omfattar ett bolåneskydd främst dessa riskfaktorer:

Dödsfall
Vid dödsfall aktiveras bolåneskyddet och betalar hela eller delar av skulden, exakt hur stort lånebelopp som skyddet täcker beror på vilken ålder låntagaren uppnår samt hur stor den sammantagna lånesumman är.

Arbetslöshet
Bolåneskydd kan ge ersättning vid arbetslöshet under förutsättning att ingen kännedom om arbetsbrist funnits, att du tidigare varit fullt arbetsför samt att eventuellt krav på kvalifikationstid (normalt mellan 150-180 dagar) är uppfyllt. Vid arbetslöshet träder bolåneskyddet in och betalar lånekostnaderna efter den karenstid som står i avtalet passerat, oftast rör det sig om 30-60 dagar.

Arbetsoförmåga
Arbetsoförmåga kan uppstå tillföljd av exempelvis en arbetsplatsolycka eller annan olycka. Bolåneskyddet vid arbetsoförmåga fungerar på likande vis som vid arbetslöshet.