Energilån / Grön finansiering

Folk blir mer och mer medvetna om miljön omkring oss. De flesta är vid det här laget på det klara med att något måste göras för att värna den. Framför allt är det de stora industrierna och produkterna som måste ändras. Men även på en lägre nivå kan du göra mycket för att vara miljömedveten. Därför har även så kallade gröna lån eller finansiering blivit populära.

Energilån avser förmånliga lån som gör det möjligt att få ränterabatt på gröna investeringar och energibesparande renoveringar och inköp. Det flesta större bankerna i Sverige erbjuder någon form av energilån. Både privatpersoner och företag kan erbjudas särskilt förmånliga lån till energisparande ändamål.

Innehåll

Information om förmånliga energilån

Grafik från Nordea

Lån till hushåll, projekt och verksamheter som främjar en hållbar framtid. Nordeas gröna finansieringsformer vänder sig både till privatpersoner och till företagare.

Gröna bolån med 0,10 procentenheter rabatt erbjuds till kunder som vill belåna en miljöanpassad och energianpassad bostad.

För att kunna erhålla denna typ av energilån måste minst ett av följande kriterier vara uppfyllt:

 • Energiklass A- eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014.
 • Svanenmärkning.
 • Miljöbyggnad guld- eller silvercertifiering enligt Sweden Green Building Council.

Gröna företagslån beviljas efter granskning där individuell ränterabatt presenteras och erbjuds i samband med offert.

Satsningarna ingår i Nordeas hållbarhetsarbete som går under parollen ”Sustainable Finance”.Grafik från Handelsbanken
Gröna lån för företag vänder sig primärt till verksamheter som önskar; uppföra nya byggnader eller anpassa det befintliga beståndet utifrån moderna energikrav, där hänsyn tas till miljö och klimat genom exempelvis materialval och skötsel. Även större projekt som vind- eller solcellsparker kan beviljas gröna företagslån.

Grafik från Swedbank
Ta upp Swedbank energilån för att energieffektivisera hemmet. Lånet kräver inte någon säkerhet och pengarna får användas till åtgärder som hjälper dig att sänka din miljöpåverkan och energikostnad.

Grafik från SEB
SEB erbjuder ett grönt bolån till dig med klimatsmart boende med en rabatt på 0,10 procentenheter på nya bolån eller på din nuvarande boränta. Ett klimatsmart boende kan innebär flera saker exempelvis att uppvärmningen effektiviserats, väggar isolerats eller nya fönster och dörrar har installerats.

 


Vad är grön finansiering?

I korta ordalag kan man säga att det handlar om finansiering för hållbara projekt. Pengarna kommer från investerare som vill att deras resurser ska användas för att förbättra miljön. Därför så synas projekten noga för att de verkligen ska vara ett steg i rätt riktning.

Naturligtvis finns projekt för miljöåtgärder och energieffektivisering med på listan. De är aktiva sätt att göra en skillnad i naturen. Men det finns flera olika saker du kan göra som är till nytta för miljön. Dagens byggnader, till exempel, kan vara mer eller mindre gröna. För flerfamiljshus räcker det med att du gör dem minst 15% mer energisparande än normen. När det kommer till lokaler ligger siffran på 20%.

Vanligtvis så måste du rapportera en gång om året. Investerarna och deras finansiella partner vill se att du fortfarande uppfyller kriterierna för grön investering.

Investeringar & förbättringar som kan göras med energilån

Poängen med dessa lån är naturligtvis att pengarna aktivt ska användas till och i energibesparing förläggningen förhoppningsvis en förbättra och hållbarare miljön. Det är målet som du förväntas uppfylla. Så de flesta arbeten som tar avstamp i denna strävan brukar kvalificera sig som ett lämpligt projekt.

För hushåll och privatpersoner kan det handla om att man gör något av följande:

Dörrar och fönster – betydande energibesparingar kan åstadkommas genom dörr- och fönsterbyten. Mycket värme och energi försvinner ut genom gamla slitna dörrar/fönster, moderna konstruktioner och material leder både till långsiktiga ekonomiska fastighetsbesparingar och bidrar till en hållbar framtid.

Garageportar – byt ut den gamla fallfärdiga porten mot en ny modern isolerad garagedörr. Energilån kan även erhållas till nybyggnad/ombyggnad vid exempelvis tilläggsisolering av garage tak/väggar.

Uppvärmningssystem – ersätt energislukande och ineffektiva system som direktverkande el mot ett hållbart grönt alternativ. Låna till nya system som bergvärme, jordvärme, sjövärme, fjärrvärme, luftvärmepump, från/tilluftsvärmepump, solvärme, braskamin eller pelletskamin.

Övriga förbättringsarbeten som kan motivera en ansökan om energilån:

 • Tilläggsisolering
 • Vind
 • Fasad
 • Källare
 • Trossbotten
 • Torpargrund
 • Krypgrund

Andra investeringar:

 • Solcellslån - för installation av solceller (även statligt bidrag finns)
 • Vindkraft finansiering
 • Inköp av energisnåla vitvaror

Energieffektiva bolån med ränterabatt

Klimatsmarta hushåll som tar nya bolån eller redan har befintliga bostadslån kan få 0,05-0,10 procentenheter avdrag på aktuell bolåneränta.

Gröna företagslån

Även företag kan erbjudas energi/gröna lån. Prioriterade områden är vattenrening och avfallshantering. Dessa två kategorier har länge varit ett problem för de som värnar om sina omgivningar. Framför allt avfallshantering och återvinning är något som kan göra stor skillnad redan för dagens miljö, men även för framtida generationer.

Hållbara transporter är ett annat stort område där du kan få grön finansiering. Framför allt med kollektivtransport av olika slag. Men även den infrastruktur som behövs för att hållbara transporter ska fungera och vara ett värdigt alternativ.

Hur kan banker erbjuda ränterabatter för grön finansiering?

Det finns ett stort intresse bland investerare att låna ut kapital till miljö- och klimatprojekt, något som blir väldigt tydligt om man tittar på utvecklingen för gröna obligationer. 2008 existerade knappt sedan dess har investeringarna ökat närmast explosionsartat och alla de ledande bankerna har egna gröna obligationer där man tar in kapital som sedan används till att stödja både större och mindre satsningar på gröna projekt, långsiktig hållbarhet samt energiförbättringar. En del av dessa pengar används till att finansiera utlåningen genom energilån och gröna fastighets- och företagslån.

gröna obligationer 2008-2017

årliga emissioner 2008-2017 SEK

Fördelar med grön finansiering

Det krävs en hel del för att vända den negativa trenden som förstör miljön. Men genom att samarbeta på olika sätt, bland annat genom gröna miljölån, så kan processen snabbas på. Alla mår bättre av en renare värld och med denna form av finansiering har du större möjligheter att satsa på miljön. Ett samarbete som alla vinner på.

Vikinglån.nu - låna pengar förmånligt