Hög kreditvärdighet, förbättra din chans att få bättre lånevillkor!

I Sverige görs alltid en kreditkontroll i samband med ansökan om lån, nytecknade av abonnemang och köp på kredit. Det som undersöks är din kreditvärdighet, dvs. din personliga förmåga att sköta kommande avbetalningar. Hög kreditvärdighet innebär att du bedöms ha förutsättningar att återbetala skulder, vilket  medför t,ex. lägre ränta på lån vid individuell räntesättning. Omvänt kan dåliga siffror innebär att du får sämre villkor eller helt blir nekad avtal.


 

Hur bedöms min kreditvärdighet?

När bolag gör en kreditkontroll, undersöker de din ekonomi i stort och smått. I första hand kontrolleras din inkomst, ev. egendomar och övriga tillgångar samt ev. skulder. Därutöver granskas hur du i allmänhet sköter din ekonomi, brukar du betala i tid? och hur många kreditupplysningar har olika bolag låtit göra på dig de senaste åren?

Faktorer som vägs in i ditt kreditbetyg:

  • Storlek på inkomst
  • Kapitaltillgångar
  • Övriga taxerade egendomar
  • Antal obetalda räkningar
  • Antal ansökningar om lån
  • Antal UC-uppslagningar
  • Storlek på ev. skulder

Sammantaget fungerar granskningen vägledande för huruvida du anses vara riskabel att ta in som kund eller inte.


Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet?

Många hör av sig till oss och önskar råd om hur man kan skapa en bättre kreditvärdighet. Oftast handlar det om personer som har svårt att få låna pengar pga. skulder och betalningsanmärkningar. Att skapa bra ekonomiska förutsättningar är tyvärr inget som sker över en dag, utan kräver stora uppoffringar och målmedvetenhet.

I första hand gäller det att se till att sköta alla återbetalningar klanderfritt samt att förbättra förhållandet mellan inkomst och skuld. Du kan hålla nere antalet kreditupplysningar som tas hos UC genom att upprätta låneansökningar genom en låneförmedlare. Om du har ådragit dig skulder hos kronofogden, är prioritet nummer ett att lösa dem.

En genväg för att snabbt få bättre kreditvärdighet är att hitta en medlåntagare eller borgenär. Låneansökningar med flera sökpersoner har statistiskt sett goda förutsättningar att beviljas.