Lån till att betala räkningar

Att det i grunden är dumt att betala räkningar med lånta pengar råder det sannolikt fullständig enhet om bland landets ekonomiska rådgivare. Generellt brukar man säga att lån endast skall användas till större köp och investeringar eftersom räntekostnader över tid riskerar att urholka hushållsekonomin.

Tyvärr är inte verkligheten alltid sådan att man har ett val. Det händer de flesta någon gång i livet att en oförutsedd räkning dimper ner i brevlådan, saknas då nödvändigt sparkapital måste man ta till okonventionella metoder.

Första steget bör alltid vara att kontakta fordringsägaren (dvs. det bolag som skickat ut räkningen) och be om uppskov. I regel brukar företag vara villiga att flytta fram förfallodatumet om man kan ge en rimlig förklaring och tidigare har skött återbetalningarna väl.

Om möjligheten att förlänga fakturatiden saknas, är det en god idé att betala räkningen så snart som möjligt. Framförallt bör du vara uppmärksam på att ärendet inte hinner gå vidare till inkasso, då det kan medföra en rad onödiga kostnader och i förlängningen även skada din kreditvärdighet.


 

Låna pengar eller använda kreditkort för obetalda räkningar?

Som alltid är den bästa typen av lån sett ur ett strikt kostnadsperspektiv de som sker mellan vänner eller inom familjen. Saknas denna möjlighet, återstår att söka snabblån eller använda kreditkort. Den som redan har ett kort med tillräcklig kredit gör klokt i att använda detta, normalt kan du nyttja krediten räntefritt i 30-60 dagar. Liknande möjlighet att låna pengar gratis finns även om du saknar ett kreditkort, dock är lånebeloppen ofta små och återbetalningstiden mer begränsad.