Vikinglåns ordlista med förklaringar

Terminologin som används för att beskriva lån är ofta komplicerad.  Här förklarar vi svåra ekonomiska begrepp och ord.

Amortering

Begreppet amortering avser en avbetalning på den ursprungliga lånesumman. I dagsläget finns inte något amorteringskrav på bostadslånen vilket gör att … Continue reading AmorteringDröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en extra ränta som påläggs vid försenad eller utebliven återbetalning. Dröjsmålsräntan baseras i regel på det uteblivna återbetalningsbelopp … Continue reading DröjsmålsräntaLåneskydd

Låneskydd avser en löpande försäkring som syftar till att skydda lånetagaren om dennes återbetalningsmöjligheter plötslig förändras genom ytter- oförutsedda omständigheter. … Continue reading LåneskyddRänteavdrag

Ränteavdrag eller mer korrekt räntereduktion är en statlig subvention på vissa låneformer. Avdraget innebär att staten går in och betalar … Continue reading RänteavdragSkuldsedel

En skuldsedel är ett skuldebrev där en part (låntagaren) intygar att denne står i skuld till en annan part (långivaren). … Continue reading SkuldsedelStraffavgift

Den som tar ett bundet lån, dvs. kopplar återbetalningstiden till en förutbestämd löptid, skall enligt lag alltid ha möjlighet att … Continue reading Straffavgift