Vikinglåns ordlista med förklaringar

Terminologin som används för att beskriva lån är ofta komplicerad.  Här förklarar vi svåra ekonomiska begrepp och ord.

Amortering

Begreppet amortering avser en avbetalning på den ursprungliga lånesumman. I dagsläget finns inte något amorteringskrav på bostadslånen vilket gör att … Fortsätt läsa Amortering


Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en extra ränta som påläggs vid försenad eller utebliven återbetalning. Dröjsmålsräntan baseras i regel på det uteblivna återbetalningsbelopp … Fortsätt läsa Dröjsmålsränta


Låneskydd

Låneskydd avser en löpande försäkring som syftar till att skydda lånetagaren om dennes återbetalningsmöjligheter plötslig förändras genom ytter- oförutsedda omständigheter. … Fortsätt läsa Låneskydd


Ränteavdrag

Ränteavdrag eller mer korrekt räntereduktion är en statlig subvention på vissa låneformer. Avdraget innebär att staten går in och betalar … Fortsätt läsa Ränteavdrag


Skuldsedel

En skuldsedel är ett skuldebrev där en part (låntagaren) intygar att denne står i skuld till en annan part (långivaren). … Fortsätt läsa Skuldsedel


Straffavgift

Den som tar ett bundet lån, dvs. kopplar återbetalningstiden till en förutbestämd löptid, skall enligt lag alltid ha möjlighet att … Fortsätt läsa Straffavgift