Delbetalning

Är ett numera ganska vanligt betalningsupplägg som innebär att kunden delar upp betalningen på flera tillfällen. Avbetalningen kan ske över 3,6,12,18,24,36 månader eller en annan valfri avtalad tid.

Eftersom du som köpare inte betalar hela beloppet direkt rör det sig om ett kreditköp, det innebär i praktiken att kunden lånar pengar för att kunna handla. I likhet med andra lån kan därför kreditgivaren ta ut ränta också på delbetalningen.

Många upplägg för delbetalning liknar de som finns för kreditkort, där krediten är räntefri en viss tid. Räntefria köp kan göras så att betalningen skjuts upp i upp till 12 månader,

Samtidigt är det viktigt för dig som konsument att vara medveten om att köpet faktiskt ofta blir dyrare med delbetalning. I regel tillkommer ett antal olika kostnader så som månadsvisa avgifter. Dessutom tvingas du följa den avbetalningsplan som kreditgivaren slår fast.

Konceptet att köpa nu och betala senare uppmuntrar dessutom till överkonsumtion då kunden spenderar pengar som denne ännu inte har. Ibland kan emellertid delbetalning vara en smidig lösning, t.ex. om en frys eller ett kylskåp går sönder och pengar saknas på sparkontot.