Fritidshuslån

Varför åka utomlands när du kan äga ett eget paradis i Sverige? Fritidshus är en beteckning som används för att beskriva tillfälliga enklare boenden i första hand avsedda för semester och fritidsaktivitet. Fritidshus kan avse en stuga, torp, koloni eller ett sommarhus. De senaste åren har intresset för semesterhus helst i närheten av vatten ökat kraftigt och priser har därmed också gått upp.

Fritidshuslån fungerar på liknande vis som ett vanligt bolån vilket innebär att man får låna upp till 85% av bostadensvärde, dock är det inte ovanligt att det finns en minimigräns för lån om ca 200.000 kr. Likaså är det inte möjligt att få lån om fritidshuset ligger på en arrendetomt, detta eftersom du då ej äger marken utan endast har ett ”hyresavtal” med markägaren. Normalt tas pantbrev ut för fritidshuset som säkerhet för lånet.

Olika byggnadstomter

Vilken typ av tomt fritidshuset är uppfört avgör om du kan söka fritidslån eller endast kan välja privatlån.

Kolonilott
Kolonistugor är normalt byggda på en arrendetomt som ägs av en kolonistugeförening, dessa går ej att belåna med bostaden/marken som säkerhet.

Tomträtt
Innebär att man har besittningsrätt till marken men inte ägar tomten utan måste betala ett så kallat tomträttsavgäld till kommunen.

Arrendetomt
Du arrenderar/hyr tomten av dess ägare. Det går ej att ta lån med arrendetomt som säkerhet istället är du hänvisad till lån utan säkerhet.

Friköpt
Innebär att marken är friköpt och att du står som dess ägare. Du äger både huset och marken och uppfyller således de grundläggande kriterierna för att låna till fritidshus.

Naturtomt
Syftar på att tomten inte är odlad och har en planerad trädgård. Du äger både huset och marken och uppfyller således de grundläggande kriterierna för att söka bolån. Förändringar får göras men tänk på att du har ett ansvar för att tomten passar in i omgivningen.