Renoveringslån

Det finns flera olika skäl till att man vill utföra renoveringar på huset, villan, lägenheten eller annan fastighet. Oftast väljer man att påbörja renoveringsarbetet i samband med bostadsköpet och då är det naturligt att ta höjd för detta i samband med att bolånet tecknas. Andra gånger uppstår eller upptäcker man renoveringsbehoven först i ett senare skede och då kan det vara möjligt att låna på huset för renovering om du har utrymme i befintliga pantbrev, alternativt kan du behöva ta upp nya pantbrev.

Energibesparingar ger renoveringslån med bästa ränta

Om renoveringen leder till en energibesparing kan det vara möjligt att erhålla ränterabatt på ditt bostadslån eller teckna ett förmånligt energilån. Denna typ av erbjudanden finns tillgängliga för så väl privata hushåll som företag. Insatser som kan räknas som gröna investeringar/anpassningar är exempelvis ombyggnation där nya 3-glas fönster installeras, väggar isoleras eller solpanel placeras på taket. Andra förbättringar som kan göra det möjligt att söka energilån är skifte från direktverkande el till bergvärme, utbyggnad av garage där klimatsmart garageport används och byggnaden tilläggsisoleras.

Renoveringslån utan säkerhet

När utrymme inte finns att utöka befintligt bolån och renoveringsarbetet inte skapar energibesparingar är det möjligt att söka ett vanligt privatlån utan att ställa någon säkerhet. Fördelen med denna typ av lån är att du kan disponera pengarna helt fritt utan att några frågor ställs, baksidan är att det är en betydligt dyrare finansieringsform.

Tips: Vänd dig till en kreditförmedlare för att få flera förslag på lån utan säkerhet som lämpar sig väl till renovering på en och samma ansökan.