Lån till gårdsköp

Mark sålda som tomter eller fastigheter är eftertraktade investeringar, vilket märks om man tittar på prisutvecklingen de senaste åren.

Störst efterfrågan har tomtmark med byggrätt och detaljplan samt färdigt bygglov för uppförande av bostadshus. Att bygga hus kostar ungefär lika mycket oavsett var du befinner dig i landet, men priset på marken kan variera från under 100.000 kr till över 20.000.000 kr beroende på läge och storlek. På flera ställen, inte minst i storstädernas närhet, har markpriserna ökat med flera 100%. Också priset på större gårdar, jordbruk och skog stiger, om än inte lika kraftigt.

När det rör sig om investeringar i denna storleksordning är finansiering alltid en central fråga. För de flesta måste ett större lån där marken/tomten ingår som säkerhet till för att kunna köpa loss gård, lantbruk eller skogsfastighet.

För att finansiera köp av gård eller annan fastighet krävs i regel ett lånelöfte om bottenlån. Maximalt får detta lån utgöra 85% av köpeskillingen. Resterande 15% är en kontantinsats som du måste betala i samband med köpet. I vissa fall kan du välja att låna till hela eller delar av kontantinsatsen, genom så kallade topplån vilket avser vanliga banklån utan säkerhet med rörlig räntesats.

Det är även viktigt att känna till att du inte kan räkna med att få ett lånelöfte som täcker 85% av köpeskillingen, kanske beviljas du endast bottenlån för 70% eller 50% av köpet.

Banker ställer höga krav på den som vill låna pengar till gårdsköp. Först och främst måste du ha en ordnad och välskött ekonomi. En hög taxerad årsinkomst krävs också, såvida du inte har mycket väldigt mycket tillgångar eller äger andra fastigheter som kan användas som säkerhet. I regel används redan befintliga fastigheter som säkerhet vid lån där investeringar avser dyra gårdar, större lantbruksfastigheter och skogsmark.