Konsumtionskrediter

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där handel och shopping står för en betydande del av Sveriges BNP. De senaste åren har utvecklingen gått mot att allt fler även väljer att spendera pengar som de inte har. Att låna pengar till konsumtion må vara farligt men det tycks inte avskräcka svensken.

Begreppet konsumtionskrediter används både för att beskriva konsumtionslån, delbetalningar och kreditkort samt andra finansieringsformer som i huvudsak syftar till konsumtion.

För mindre inköp föredrar de flesta att använda kreditkort. Många utnyttjar kortet tiden innan löning när pengarna är slut och återför sedan beloppet när lönen betalas ut. En fördel med att använda kreditkort är att de ofta har ett visst antal räntefria dagar, vilket gör att det inte behöver kosta speciellt mycket extra för konsumenten. Samtidigt finns det en uppenbar risk att beteendet med att ”låna pengar för konsumtion” permanentas och utvecklas till en dålig vana.

Konsumtionslån eller köp på avbetalning är vanliga vid lite större köp. Att handla elektronik på avbetalning är mycket vanligt och många söker konsumtionslån för att köpa inredning och resor.

Baksidan av konsumtion med andras pengar

Shopping utan egna pengar Att använda pengar som man inte själv sparat ihop för att handla saker och tjänster är inte helt oproblematiskt. Risken med att använda konsumtionskrediter är att man drar på sig svårhanterliga skulder som sedan förfaller. Sanningen är att många individer med betalningsanmärkning, dragit på sig skulder hos kronofogden efter att en eller flera ”obetydliga” konsumtionsskulder hamnat hos inkasso för indrivning.

Det finns en uppenbar fara med att ta allt för lätt på farorna med lån och priset blir ofta mycket högt för den som inte sköter sina återbetalningar. Se därför till att istället spara ihop pengar till din shopping och endast nyttja konsumtionskredit i undantagsfall.