Skuldsedel

En skuldsedel är ett skuldebrev där en part (låntagaren) intygar att denne står i skuld till en annan part (långivaren). Dokumentet är ett skriftligt erkännande av en penningskuld och fungerar som ett juridiskt bindande avtal. För att ett sådant dokument skall betraktas som ett giltigt kontrakt krävs i minimalt utförande att ett belopp specificeras, villkor anges, datum anges och berörda parters underskrifter presenteras. Dessa avtal regleras i enlighet med Lag (1936:81) om skuldebrev.