Räntesats – så fungerar ränta på lån

Räntesats är det mått som används för att beräkna den löpande kostnaden för ett lån. Lägre ränta innebär mindre kostnad och högre större kostnad.

Olika ränteformer:

Bunden/fast ränta ger dig möjlighet att planera dina utgifter med en längre tidshorisont. Rent konkret kommer du och banken eller kreditbolaget överens om en fast räntesats som skall löpa över en given tid. Just nu befinner sig den statliga realräntan på mycket låga nivåer och även om många experter tror på fortsatta sänkningar kan det vara läge att binda lånen nu.

Rörlig ränta innebär att din räntesats baseras på den nuvarande situationen på räntemarknaden. I tider av låg inflation pressas räntorna normalt ner och vid hög inflationen stiger räntesatserna. Om du har ett lån med rörliga ränta kan räntekostnaderna öka eller minska beroende på marknadsutvecklingen.

Kostnadsberäkning

Nominell ränta är den ränta som banker och kreditbolag använder sig av. Räntesatsen tar ej hänsyn till inflation och inkluderar inte eventuella uppläggningsavgifter eller administrationsavgifter.

Effektiv ränta är ett begrepp som används för att beskriva den faktiska räntekostnaden för ett lån eller annan avbetalning. Till skillnad från övriga ränteuträkningar inkluderar ovanstående samtliga avgifter och
kostnader.

Den effektiva räntan beräknas på årsbasis vilket underlättar för dig när du ska jämföra olika möjligheter att låna pengar. Räntesatsen gör det möjligt att på lika villkor jämföra snabblån, privatlån och bolån.

Extrema räntekostnader

Emellanåt skriver tidningar om hur kreditbolag tar ut räntor på flera tusen procent. Finns det verkligen människor som kan tänka sig att låna pengar till så extrema räntenivåer? Svaret är både ja och nej.

Skälet till att räntorna på i första hand snabblån kan uppgå till flera tusen procent, är att den effektiva  räntan beräknas per år snarare än per månad. Det gör att även räntan för lån som endast löper över en kortare tid, t.ex 15-90 dagar, beräknas årsvis vilket gör att kostnaden tycks fullständigt orimlig. Men riktigt så illa är inte räntesatsen för sms-lån.

Ett exempel:

Ett lån på 5000 kr i 30 dagar kostar 1000 kr totalt 6000 kr. Det innebär att den effektiva räntan för månaden är omkring 20%. Beräknas istället kostnaden över ett år, hamnar vi på 12000 kr vilket skulle betyda att kunden totalt måste betala 17000 kr. Det senare fallet ter sig fullständigt orimligt och denna orimlighet återspeglar sig ofta i media och det är vanligtvis här man tar sin utgångspunkt i kritiken mot SMS lån.

I teorin är denna kritik berättiga, men vad man missar att ta i beaktande är att korta snabblån och privatlån med längre löptid är två väsensskild låneformer. Att låna ut små belopp pengar under en kortare tid kräver mycket goda marginaler för lönsamhet, emedan större summor som kan lånas ut till en längre ränta
men över längre tid i långa loppet nästan alltid ger god avkastning.