Småkrediter

Småkrediter är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva enkla lån till låga belopp.

Den mest omskrivna varianten är smslån. När de första smslånen introducerades 2006, skedde ansökan huvudsakligen genom meddelande som skickades via telefon idag sker utlåningen nästan uteslutande på nätet. Utmärkande för denna låneform är att det ofta rör sig om mindre summor 500-15000 kr med kort återbetalningstid. Kostnaden är relativt hög samtidigt som återbetalningen är hårt reglerad. Endast i undantagsfall kan du exempelvis förlänga lånetiden och då tillkommer inte sällan ytterligare rejäla avgifter.

Snabblån är en variant av denna lånetyp. Vad som särskiljer snabblånen är möjligheten till utbetalning redan samma dag. I vissa fall går det till och med att få pengar på kontot under helgen. För att direktutbetalning skall kunna ske krävs det att kreditbolaget har ett särskilt samarbete med låntagarens bank. Det krävs även att du signerar ansökan och avtal med BankID. Här hittar du aktuella handläggnings- och utbetalningstider.

Minilån är en term som brukar användas för att beskriva lån där summan inte överstiger 3000 kr. I övrigt avses i praktiken samma sak som ett smslån.

Pantlån är en mycket speciell småkredit då den i motsats till övriga lån kräver säkerhet. Det förutsätter att låntagaren har någon form av egendom att pantsätta. Eftersom lånet kräver säkerhet öppnas dörrarna även upp för den som sedan tidigare har skulder och betalningsanmärkningar att få lån.

Fördelen med pantlån framför övriga småkrediter är att risktagandet minimeras. Om inte återbetalningen sker i tid, skickas inte ärendet vidare till inkasso istället kommer pantbanken att ta över ägandet av din säkerhet. Det nullifierar risken för skuldsättning hos kronofogden.

Andra begrepp och termer som brukar användas för att beskriva småkrediter är mikrolån och weblån.