Studentlån

Livet som student kan vara både himmel och helvete. Många studerande är unga och studietiden fungerar därför ofta även som en ingång i vuxenlivet.  Ett vanligt problem bland denna grupp unga vuxna är att få pengarna att räcka till. Samtidigt är det ofta svårare att få låna pengar som studerande ungdom då man inte uppfyller bankernas krav på inkomst och fast arbete. Möjligheterna att söka lån är därför kraftigt begränsade när det gäller större banklån, men det är inte omöjlighet att låna mindre om medelstora belopp.


Ändamålet har avgörande betydelse

Att få lån som student kräver i regel lite ”säljande”. Eftersom kapital i regel saknas som säkerhet, är det extra viktigt att du kan uppvisa särskilt goda skäl till varför just du skall få pengar. Kan du påvisa att pengarna skall användas till dina studier är det normalt lättare att få lån till t.ex. en dator eller annan utrustning.

Om låneansökan är fullständigt orelaterad till studierna här du i stort hänvisad till att söka bland snabblån och genom mindre noga räknade lånebolag.


CSN Studentlån

Att tala om studentlån utan att nämna CSN är nästan ohederligt. Idag har omkring 1,5-2 miljoner svenskar aktiva studieskulder hos CSN, det innebär att de lånat pengar från staten under studietiden.

Om du är student finns det goda skäl att i första hand söka lån genom CSN eftersom det är ett av marknadens mest förmånliga lån. I första hand är det den låga årsräntan som ger fördelar gentemot lånen hos de övriga kreditbolagen. Räntan fastställs varje år, 2015 är den på 1 procent och det finns indikationer på att den kan bli ännu lägre.

Nya räntan 2016 är låga 0,6%

Viktigt att känna till är att CSN-lånet kräver att du sköter dina studier. Den som inte lyckas ta tillräckligt många poäng kan förlora rätten till både bidragsdelen och lånet. Här hittar du information om hur många poäng som krävs varje termin.

De nya CSN-lånet ska betalas tillbaka i sin helhet innan du fyller 65 år och omfattas inte av ränteavdraget.