Handpenning

Vid större avtal behövs alltid garantier för att säkerställa så att affären faktiskt genomförs i enlighet med avtalat. Därför är det inget konstigt att en pant, så kallad handpenning, krävs i samband med att kontraktet mellan säljare och köpare av hus upprättas. Handpenningen är vanligtvis satt till 10 procent av köpskillingen och fungerar som en granti för säljaren att köparen kommer hedra avtalet, summan återbetals enligt praxis i samband med att den nya ägaren flyttar in och övertar besittningsrätten.

Många blandar ihop begreppen handpenning och kontantinsats, även om båda dessa begrepp beskriver grantier har de helt olika funktion i samband med fastighetsköp. Handpenningen uppgår till 10 procent av köpskillingen och är en garanti för säljaren att köparen kommer leva upp till sin kontraktsdel, kontantinsatsen uppgår till minst 15% av bostadens taxeringsvärde och är en summa som låntagare erlägger banken vid nytecknande av bostadslån.

De flesta bankerna erbjuder handpenningslån till köpare med kort varsel, i vissa fall kan banker välja att inte låna ut pengar till handpenning i detta fall kan ett vanligt privatlån då ha samma funktion. Dock är det givetvis ännu bättre om du som köpare i första hand använder pengar från sparbufferten eller om en sådan saknas lånar av någon närstående, då handpenningen endast kräver ett mycket tillfälligt lån är i regel fler villiga att låna pengar till detta ändamål.


Brygglån

Att ha dubbla boenden är kostsamt då alla kostnader dubblas, men ibland har man inget val. Det är inte ovanligt att bostadsköp föregås av en försäljning eller att dessa sker simultant, inte alla hinner då få betalat för det gamla boendet innan de flyttar in i det nya. Brygglån är en speciell låneform som möjligör betalning för det nya boendet före du fått betalt för det du nyligen sålt. Viktigt att känna till om brygglån är att löptiden är mycket begränsad från ett par veckor till högst några månader, anledningen till detta är att brygglånet i praktien medför att du under en kortare tid lånar ett större belopp än vad som beviljats. Återbetalning av brygglån sker i samband med att pengarna för försäljningen inkommer på frånträdesdagen.

För att vara säker på att få handpenningslån eller brygglån är det bra att meddela banken i ett så tidigt skeede som möjligt, förutsägbarhet är A och O inom finansbranschen, den som spelar med öppna kort har bättre chans att få lånen beviljade i tid.