Hyreslån

Man brukar säga att den enda betalningen du aldrig kan skjuta upp är hyresräkningen. Även om det inte är så att man blir vräkt direkt om man inte betalar hyran i tiden, är det faktiskt så att hyresrätten är förverkad om hyresavin är obetald 8 dagar efter det som angetts som förfallodatum. Det innebär i teorin att hyresvärden har rätt att säga upp dig utan uppsägningstid.

Så vad gör man om pengar saknas för att betala sin hyra?

Uppskov på hyran

Det är faktiskt vanligare än man tror att folk begär anstånd med olika räkningar, i regel brukar hyresvärdar kunna ge uppskov på hyresbetalningen förutsatt att det finns ett rimligt skäl och att det är en engångsföreteelse. Uppskov innebär vanligtvis att du kan få betalningsfristen förlängd med 1-2 veckor.

Låna till hyran

I regel brukar det allmänna vara att inte låna pengar till mindre betalningar, men i detta fall är råder vi dig till att göra tvärtom. Om du inte kan betala räkningen bör du låna pengar till hyran. Ett lån går alltid att lösa i efterhand, att få ett nytt hyreskontrakt i Stockholm, Göteborg eller Malmö är i dagsläget nästintill omöjligt. Att stå i en bostadskö för ett nytt kontakt är orealistiskt, det kan ta upp mot 10 år att få ett nytt boende.

Om det är möjligt att skaffa fram de nödvändiga pengarna från familj eller vänner är detta naturligtvis bäst, då du troligtvis slipper höga räntor och inte riskerar att hamna hos kronofogden för obetalda fakturor. Ett annat alternativ är att pantsätta något hos den lokala pantbanken, detta förutsätter dock att du har något av värde att lämna som pant.

Begreppet nödlån används ofta för att beskriva den krisfinansiering som sker mellan EU:s olika medlemsstater, dessa avtal sluts när alla andra möjligheter är uttömda och ingen annan utväg tycks finnas. Nödlån är därför en passande beskrivning för tillfälliga smslån som används för att täcka hyreskostnaden.

Vad sker om man inte betalar i tid?

Som tidigare påpekat har hyresvärden rätt att säga upp din hyresrätt om hyresbetalning uteblivit en vecka efter förfallodatum. Det som händer därefter är att du får ett meddelande från värden om uppsägningen samtidigt blir du även upplyst om möjligheten att få tillbaka din lägenhet genom att betala in hela hyresbeloppet inom tre veckor från den dag du fick del av meddelandet. Om du inte betalar den utestående skulden inom tidsfristen är risken stor att du förlorar besittningsrätten till lägenheten.   Notera att delgivningen om vräkning börjar gälla från den dag socialkontoret tagit emot ett meddelande från hyresvärden om uppsägning. Det är även möjligt för hyresvärden att säga upp kontraktet med en hyresgäst som vid upprepade tillfällen betalar för sent.