Obetald faktura

Att handla på faktura har blivit allt vanligare. Konceptet är ganska enkelt att förstå och går ut på att du som konsument gör ett köp och betalar först i efterhand. Inom exempelvis bygg- och hantverksbranschen är det brukligt att byggbolagen utför arbetet först och sedan skickar en faktura till köparen. Samma sak gäller för reparationsarbeten, vid köp av dyrare tjänster och produkter kan
kunden oftast själv välja om man vill betala direkt eller betala via faktura.

Det finns flera skäl till att fakturor används vid transaktioner, dels är det lag på att bolag skall fakturera kunden. I vissa fall räcker det dock med en förenklad faktura som t.ex. ett vanligt kassakvitto. I vissa fall är ett enkelt kvitto inte idealiskt, vid byggarbeten är det vara svårt för hantverkaren att sammanställa kostnaderna på plats och konsumenten kan få svårt att betala
räkningen direkt eftersom kostnaderna ibland är svåra att uppskatta i förväg.

Vanligtvis har en faktura en förfallotid på 14-30 dagar, men det finns egentligen inga bestämmelser som säger när förfallodatum får vara som tidigast, dock betraktar många 7 dagar som ett absolut minimum.

Låna pengar för att betala räkningen

Att ta upp lån för att betala vanliga hushållsräkningar är aldrig att rekommendera. Skulle du hamna i knipa och du i god tid vet med dig att du inte kommer ha pengar till att betala räkningen innan förfallodatum, kan du prova att höra av sig till företaget och försöka få förfallodatum framflyttat. Inte alla bolag är pigga på att göra sådana förändringar, men då har du i varje fall gjort
ett försök och meddelat dem att pengarna ev. inte kommer att kunna betalas i tid.

slantar

Om det rör sig om viktig räkning som t.ex. en hyresräkning kan det vara värt att låna pengar motsvarande detta belopp, utebliven betalning av hyra kan nämligen i värsta fall leda till att du blir vräkt.

Vad händer om man inte betalar en faktura?

Om du inte lyckas betala din skuld i tid kommer du förstå få en varning, därefter kan ärendet gå vidare till inkasso. Det innebär att ett annat företag tar över indrivningen av skulden. Om du fortsatt inte betalar och inkassokravet förfaller går ärendet med tiden vidare till kronofogden. Det kommer även registreras en betalningsanmärkning i ditt namn.