Kreditförmedlare

Kreditförmedlare är registrerade långivare som erbjuder lån till privatpersoner och företag. I vår sammanställning ingår endast bolag som tillhandahåller lån utan säkerhet till enskilda individer. Om ni driver handelsbolag eller aktiebolag hänvisar vi er till relevant information om företagslån (länk kommer snart).

Samtliga kreditförmedlare i vår förteckning är registrerade hos Finansinspektionen, FI. Kreditgivare som inte lever upp till FI:s regler eller följer god kreditgivningssed plockas bort från listan.