Omstartslån

Alla kör vi fast någon gång i livet. Det är lätt att fastna och följa samma hjulspår även om, eller kanske särskilt om, de medför negativa konsekvenser för våra liv. Skuldsättning är typexemplet. Många skuldsatta vittnar om att allt började med ett mindre lån som snart blev större för att sedan växa bortom kontroll. Snöbollseffekten är sällan så tydlig som när man talar om skulder.

Grafik från AnmärkningSE
10000-200000 kr
Lånetid 1-15 år
Ränta 2.95%-29.95%
Ålder över 18 år
Inkomst 120000 kr/år
Alla villkor & ansökan


Grafik från MyLoan
5000-500000 kr
Lånetid 2-15 år
Ränta 2.95%-35.70%
Ålder över 18 år
Inkomst 120000 kr/år


Grafik från Zmarta
5000-600000 kr
Lånetid 1-18 år
Ränta 2.95% -29.5%
Ålder över 18 år
Inkomst 100000 kr/år
Alla villkor & ansökan


 

Ett omstartslån är en möjlighet för den som beslutat sig för att stoppa på det ständigt växande skuldklotet. Genom att flytta samtliga utestående krediter och skulder till ett och samma kreditbolag finns det mycket pengar att spara.

Framförallt är omstartslånet förmånligt för den som har många dyra sms-lån och stora obetalda kreditkortsskulder. När hela beloppet samlas på ett ställe kan en lägre ränta förhandlas fram vilket medför minskade kostnader.

För att omstartslån skall vara en verkningsbar åtgärd måste normalt även andra förändringar till, skuldsättning är ett symptom på att något annat brister i vardagen. Vad detta må vara kan endast den skuldsatte själv veta. Sök därför efter dessa svar och vidta lämpliga åtgärder, annars är risken överhängande att det nya lånet endast utgör en fortsättning på ett destruktivt beteende.