Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en extra ränta som påläggs vid försenad eller utebliven återbetalning. Dröjsmålsräntan baseras i regel på det uteblivna återbetalningsbelopp och den sammantagna dröjsmålstiden. Ibland tillkommer även en fast straffavgift utöver den rörliga dröjsmålsräntan.