Ränteavdrag

Ränteavdrag eller mer korrekt räntereduktion är en statlig subvention på vissa låneformer. Avdraget innebär att staten går in och betalar en viss del av räntekostnaden. Ränteutgifter kan på så vis hållas nere och det blir möjligt för den enskilda privatpersonen att låna även större belopp.

Ett skäl till att räntereduktion tillämpas i Sverige är att även mindre bemedlade hushåll skall få möjlighet att äga sin bostad. Men ränteavdraget är inte okontroversiellt. Ränteavdraget har pekats ut som en av orsakerna till de stigande bopriserna och det finns de som hävdar att denna typ av lånestimuli skapar förutsättningar för en ny ekonomisk kris. Andra menar att de som inte är låntagare är de verkliga förlorarna, då räntereduktionen i grunden finansieras av skattebetalarna själva.

Ränteavdraget gäller för bolån, vanliga lån utan säkerhet, olika slags småkrediter samt även kreditköp med kort. Dock omfattas inte studentlån från CSN av denna reduktion, då utlåningsräntan i detta fall inte är marknadsmässig utan redan kan sägas vara subventionerad av staten.


Räntereduktionen i siffror

  • Avdragen från räntan görs mot skattebetalningar med 30% av beloppet.
  • För räntekostnader som överstiger 100.000 kronor får endast 21% av räntan dras av.
  • 2012 motsvarade kostnaden för ränteavdraget ca 32 miljarder kronor.