Amortering

Begreppet amortering avser en avbetalning på den ursprungliga lånesumman. I dagsläget finns inte något amorteringskrav på bostadslånen vilket gör att många låntagare väljer att inte betala av på sina skulder. En anledning till detta är de låga bolåneräntorna. Även ränteavdrag tros ha effekt på amorteringsviljan då detta avdrag håller ner räntekostnaderna.


Amorteringskrav

Finansinspektionen presenterade under 2015 ett förslag på amorteringskrav för nya bolån, men förslaget diskvalificerades efter remiss. Ett nytt förslag har presenteras och regeringen hoppas nu att förslaget skall kunna bli verklighet under 2016.