Låneskydd

Låneskydd avser en löpande försäkring som syftar till att skydda lånetagaren om dennes återbetalningsmöjligheter plötslig förändras genom ytter- oförutsedda omständigheter. Om du i egenskap av låntagare förlorar din anställning, blir skadad på jobbet eller tvingas till sjukskrivning, träder försäkringen in och bekostar de löpande återbetalningarna förutsatt att du ej själv har förmåga att göra detta. Låneskyddet är i regel en valbar försäkring som tecknas till en extra räntekostnad.